Nieuws over de Actie

Het Actie comité heeft een Giro Rekening geopend om de strijd te kunnen volhouden!

Giro: 514 17 34 t.n.v. STG ACTIECOMITE EEN BRUG TE VER

Uw bijdrage is van harte welkom!