Wéreldstad aan Zee

Structuurvisie Den Haag 2020

20 juni 2006

 

Programma Vliet/A4-zone

Wonen: * Vlietrand-West: 2.750 woningen;Vlietrand-Oost: 2.000 woningen

Deelplan 20: 500 woningen

TNO-locatie: 1.250 woningen

Werken Prins Clausplein: toplocatie kantoren en diensten

Gavi-locatie: eersteklas bedrijvenpark

Zichtlocaties A4: representatieve bedrijven

Voorzieningen 50-meterzwembad, leisurevoorzieningen, nieuwe winkelformules

Infrastructuur: Parallelstructuur A4 en A12

RandstadRail: fase 2 / Lijn 11

Stadsrandtransferia

Openbare ruimte

Strategische groenprojecten Vlietrand

Verbinding en uitbreiding van bestaande groeneenheden (mogelijk tot stadspark)

 

* Bij de uitwerking in het masterplan zal de verdeling over verschillende plandelen worden

meegenomen