Regionaal Streek Plan.

PartiŽle Herziening februari 2005.

 

5.4 Inrichting Vlietzone. De als waardevol aangegeven cultuurhistorische en landschappelijke elementen dienen te worden beschermd (zie hiervoor afbeelding 14). Langs de Westvlietweg wordt een zone van ca 250 meter aangehouden (ca 500 meter ter hoogte van park Leeuwenbergh), waarbinnen kleinschalige vormen van bedrijvigheid, recreatieve voorzieningen en wonen worden bevorderd. Deze dienen in een bij het beoogde karakter passende bebouwing en groenaankleding te worden gerealiseerd en mogen per saldo geen extra verkeersbewegingen op de Westvlietweg veroorzaken. Het overige gebied dient in de planperiode zijn recreatieve en groene bestemmingen te behouden. Door beheersmaatregelen kan het gebied landschappelijk en ecologisch versterkt worden. Dit kan door het ontwikkelen van een landschapsbeleidsplan en een beheersplan. Door het gebied zijn in de lengterichting fietsroutes gepland. Daarnaast dient speciale aandacht uit te gaan naar de recreatieve verbinding van het gebied met de Zwethzone (in het kader van de groene schakel gedachte) en de VINEX wijken Ypenburg en Leidschenveen:

 

- aansluiting op de Zwethzone kan in Rijswijk worden verbeterd door naast het bestaande voetpad langs de A4 een fietsviaduct voorzien van befietsbare op- en afritten aan te leggen. Een andere oplossing is een lage beweegbare fietsbrug in het verlengde van de Limpergstraat;

 

- een mogelijke verbinding tussen Zwethzone en Ypenburg, waarop in Rijswijk wordt gestudeerd, zou kunnen lopen tussen de Fleminglaan en de Laan van Hoornwijck;

 

- aan het andere uiteinde van de zone wordt in de reconstructie van het oude centrum van Leidschendam een verbetering van de doorgaande recreatieve verbinding meegenomen;

 

- dwars op de Vliet is in het Vijfjarenprogramma Regionale Fietsroutes Haaglanden een knelpunt gesignaleerd waar vanuit Ypenburg de A4 gekruist moet worden. Dit is als fietsbrug met aansluitend wegvak ingetekend op de knelpuntenkaart als respectievelijk HGL 200 en nummer 67. Parallel hieraan, maar iets zuidelijker van deze ingetekende route zou ook een mogelijkheid zijn om een fietsdwars-verbinding aan te laten sluiten op de bestaande onderdoorgang naar Ypenburg. Deze zou via de Vliet kunnen aantakken bij een te ontwikkelen fietsroute Den Haag in langs de Trekvliet.

 

- andere dwarsverbindingen zijn het fietspad naar het zuidelijk fietsviaduct Leidschenveen, opgenomen in de uitvoerbare projecten van het Vijfjarenprogramma (HGL 73), evenals de verlenging Spoorlaan tot Stationsweg

(HGL 170).