HIERBIJ HET VERSLAG VAN DE VERGADERING DD.11/11/06

 

Vergadering Actiecomité op zaterdag 11 november 2006 eiland van ome niek,

 

Betreffende: voorbereiding Raadhuissessie maandag 13 november 2006

Aanwezig: Cees Oosterbeek, Gerda & Kees, Jan, Jacques, Steven, Henk, Annemiek, Willie, Rob, Pieter Afwezig:Bert Langezaal

 

Vztr Cees reikt agenda uit.

Agenda voor komende weken:

 

13 november: Open Raadhuis Sessie, alwaar raadsleden zich willen laten informeren over de publieke opinie en vragen gesteld kunnen worden door ‘bezoekers’

 

28 november: Vergadering Openbaar Gebied

 

19december: besluitvorming van de Raad omtrent structuur visie (bij accoord van de Raad wordt de Visie een Plan, en een Plan is formeel bindend(!!!)

 

De vergadering verzamelt de gebeurtenissen en correspondentie van de afgelopen weken.

 

>Belangrijkste punten:

 

1.    Het bedrijfsterrein einde Parnashofweg lijkt geen ‘bestemming te

hebben’,

2.    de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening geeft Gemeente meer bevoegdheden

om sneller procedures te doorlopen en

3.    de grote druk van Den Haag om uit te breiden is een zeer

belangrijke drijfveer voor de plannen van L’dam, en voor Houtzager in het bijzonder 4.Voorschoten lijkt groen licht aan N11 West te hebben gegeven

 

Om Den Haag af te remmen is waarschijnlijk de Provincie het meest logische orgaan dat tegenwicht kan bieden.

 

Strategie voor maandag: we gaan voor de NUL-optie

 

Geen enkele medewerking aan de drie belangrijkste punten:

 

1.    geen afbraak bestaande bebouwing, oftewel: onze huizen mogen niet

worden afgebroken

2.    geen nieuwe bebouwing in de Vlietzone

3.    geen wegen en/of een extra oeververbinding

Om maandag succesvol te zijn zullen we verschillende raadsleden ‘in ons kamp’ moeten krijgen. D66 en PvdA (Marjan v/d Geisen en dhr. Knoester) lijken qua communicatie en partij standpunt redelijk op onze lijn te liggen. Maar CDA en VVD zijn de machtsblokken, die moeten we zeker zien te bereiken en met argumenten overtuigen (if possible).

 

Vragen in lijn met de strategie die maandag gesteld kunnen worden:

 

1.    waar zijn de alternatieven voor Schakenbosch verbinding?

2.    een visie is een ‘droom’, deze visie is al op plan-niveau ingevuld?

3.    wat is de noodzaak van deze Visie, waarom is dit allemaal nodig?

4.    ‘waarom worden onze huizen afgebroken???

5.    hoe zit het met het milieu, extra belasting en water-problematiek?

6.    waarom is de ‘’Noordsingel streep’ nog steeds een streep, ondanks de

mooie woorden van Houtzager?

7.    waarom staan feiten en uitspraken soms haaks op elkaar

(bevolkingsgroei vraagt om woningen, de bevolking krimpt….)?

8.    gaan we bouwen voor leegstand?

9.    kunnen we met een referendum een groot gedeelte van de bevolking tot

een uitspraak laten komen?

10.   is het een visie, of is het een optie, die wordt gepresenteerd?

Waarom maar één optie???

11.   is de parallelbaan al zeker, want als de parallelbaan er niet komt,

komt van de hele visie niets meer terecht?

12.   waarom is Sijtwende (N14) nu al vol, na zo’n korte tijd? Is de

Noordsingel-verbinding straks ook direct vol?

13.   waarom worden de ‘stellingen’ in de structuurvisie niet onderbouwd

en worden zaken als ‘voldongen feiten’ gepresenteerd?

 

Acties:

 

          met veel mensen maandag avond aanwezig zijn op Swaenesteijn (Herenstraat Voorburg)

 

         contact opnemen met Provinciale gedeputeerde Van der Sar

 

          enquete formulier opstellen (indien Plan wordt goedgekeurd) om met Krantje te verspreiden en locale stemming te peilen

 

          met jurist zorgen dat we ‘onder oud regime’ Wet Ruimtelijke Ordening proces voeren tegen de huidige procedure en de doelstellingen

 

        ervaringen opvragen van ‘Vrienden van Stompwijk’, ‘Landscheidingsweg Nee’ en Park Leeuwenbergh Verzet of, wie en hoe een gespecialiseerde advocaat ons kan ondersteunen. VOLGENDE VERGADERING ZATERDAG 18/11/06 EILAND VAN OME NIEK.