Schriftelijke vragen ex. art 42 (2006/22281)

 

Onderwerp: Ontwikkelingen Vlietzone

 

Referte: Structuurvisie Den Haag 2020 “Wereldstad aan Zee”

               

De afgelopen week is in een Haagse raadscommissie het plan van aanpak voor de uitwerkingsplannen van de Structuurvisie Den Haag (referte) besproken. De Vlietzone is een van de 9 ontwikkelingslocaties waarvoor Den Haag in 2007 een masterplan zal opstellen. In de plannen is nog steeds sprake van grootschalige bebouwing van de Vlietzone (Vlietrand west 2.750 woningen en Vlietrand oost 2.000 woningen) en initiatieven, die het beoogde en goedgekeurde groene en recreatieve karakter van de Vlietzone fors onder druk zetten.

Naar aanleiding van deze verontrustende ontwikkelingen heeft de VVD-fractie een aantal schriftelijke vragen aan het college van B. en W.

 

1. Is het college op de hoogte van het plan van aanpak van de Haagse Structuurvisie?

2. Is het college met de VVD-fractie van mening, dat de Haagse plannen zoals tot nu toe terug te vinden in referte en het plan van aanpak geen recht doen aan het beoogde karakter van de Vlietzone; met name een ongewenste bedreiging vormen voor het groene en recreatieve karakter?

3. Is het college met de VVD-fractie van mening, dat handhaving van de golfclub Leeuwenbergh in de Vlietzone het beoogde karakter versterkt?

4. Is het college met ons van mening dat de bestaande sportverenigingen in het gebied eveneens bijdragen aan een duurzame groene inrichting? Kan het college aangeven op welke wijze zij de belangen van deze verenigingen veilig stelt?

5. Is het college met de VVD-fractie van mening, dat het Haagse plan van aanpak niet in overeenstemming is met de vastgestelde structuurvisie van Haaglanden?

6. In hoeverre heeft het college reeds initiatieven en acties in de richting van gemeente Den Haag en Haaglanden ondernomen om naar aanleiding van deze voorgenomen uitwerkingsplannen en recente ontwikkelingen deze aspecten van de Vlietzone onder de aandacht te brengen?

7. In hoeverre is het college bereid om - in geval van een negatief antwoord op vraag 6 - als nog op korte termijn initiatieven en acties te gaan ontplooien? Aan welke denkt U dan?

 

Met vriendelijke groeten,

Leidschendam-Voorburg

Klop R.P. fractievoorzitter VVD-fractie

27 augustus 2006